Chuyển tới nội dung

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

24.06.2020

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1311/QĐ-BTNMT ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau:

1. Về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Điều kiện chung

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 22 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

b) Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, được sửa đổi bổ sung tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

c) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Số lượng viên chức cần tuyển tương ứng với vị trí việc làm: 83 viên chức (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Thông báo này).

3. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

a) Thời hạn nhận hồ sơ

Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển từngày25/6/2020đến hết ngày24/7/2020.

b)Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

Phòng B.201 Nhà B, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Địa chỉ: Số 41A, đường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Điện thoại:024.3.837.0598.

Thông báonàyđược đăngtrên TrangThông tin điện tửcủa Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội,Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo Nhân dân vàniêm yết công khaitạiNhà B, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Phòng Tổ chức - Hành chính,Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Điện thoại: 024.3.837.0598.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nộitrân trọng thông báo./.

Tệp tin đính kèm: