Chuyển tới nội dung

Tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020)

28.04.2020

Ngày 08 tháng 4 năm 2020,  Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1914/BTNMT-TĐKTTT về việc tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020). Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo cho các đơn vị trực thuộc Trường biết, phổ biến cho toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị mình đăng ký tham gia dự thi nếu có nhu cầu.
Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01-11-2019 đến 31-10-2020. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10-11-2020 (theo dấu bưu điện)./.

Tệp tin đính kèm: