Chuyển tới nội dung

Tham gia Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2020

28.04.2020

Ngày 17 tháng 4 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2124/BTNMT-TĐKTTT về việc tham gia Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2020. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo cho các đơn vị trực thuộc Trường biết, phổ biến cho toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị mình đăng ký tham gia dự thi nếu có nhu cầu.

Tác phẩm dự thi được xét chọn năm 2020 là các tác phẩm đăng tải kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng gửi về Ban Tổ chức tính theo dấu bưu điện.

Tổ chức chấm thi bắt đầu từ ngày 05 tháng 9 năm 2020. 

Bài viết khác